MAC 1875 4625_kauser_jakab_a_m.a.c._junius_15-i_bajnoksagan