A Magyar Athletikai Club bemutatkozik

1336118648_mac1
A legpatinásabb, a legkorábbi egyesület, mely mindent megelőzött; a korát főleg. Az első sportklub volt Magyarországon, amely a mai napig él. Az 1875-ben alapított nagy múltú egyesület nagyon sokat tett a sport magyarországi meghódításáért. A MAC megélt két világháborút, emigrációba vonult, túlélte megszüntetését és volt ereje és tartása a talpra álláshoz. Igaz ehhez a Régi Gárda, az itthon és külföldön otthonra lelők szeretete kellett, az a belső tűz, amely máig világít a még élők lelkéből.

Amikor ezek a sorok íródnak Tarics Sándor, egyetlen élő olimpiai bajnokunk a 102. életévébe lépett. A Régi Gárda utolsó élő legendája és a ma már nem velünk élők, dr. Bejczy Lajos, dr. Meleghy G

yula, vagy dr. Oláh Dezső azok, akik tanúságot tesznek a „fiatalabbakkal” együtt mit ért a MAC, mit érnek a MACisták. Ma már ismert, hogy a rendszerváltás vetett véget a negyvenhárom esztendő kényszerszünetnek, amely alatt a csüggedés és a reménykedés váltogatta egymást, mialatt elfogytak a hírmondók, elkoptak az emlékek és a ma már kevesen tudják volt-e valaha a MAC?

Ezért is kell ez a honlap. Lehetetlen eldönteni, hogy a hajdani MAC-ban ki volt és ki lehetett volna a nagyobb, a sok nagy név közül:

Tersánszky vagy GerevichSzepes vagy Németh ImreZombori vagy Lőrincz. Esetleg az ötvenes évek legeredményesebb magyar edzője, Iglói Mihály, a MAC volt világcsúcstartó atléta bajnokaként is tisztelhetjük. Tanítványai (Iharos, Rózsavölgyi, Tábori, Róka és a jelenlegi főtitkár, Dr. Török János) több, mint 49 országos, 21 világ- és 25 Európa-csúcsot állítottak fel.

Más volt akkor minden, az ország és a klub az érték és a cél, az eszköz és a mérce. Akkor még a magyar virtus, az amatőr tisztaság, vagy az amatőrség, meg a jól-rosszul értelmezett fair play szelleme volt az eg

yetlen elfogadható mérték. Tradíciók és a történelem ködén keresztül, az alapítástól vezet az út az olimpiai sikerekig, a háborús idők sportjától a megszüntetésen át, egészen az újjáalakulás évein túlra, a mához, ehhez modern eszközhöz: a MAC honlapjához.

Ennyit elöljáróban a honlaphoz és a bemutatkozásról, amely most lezár és megnyit egy új korszakot. Az utóbbi hitünk szerint hosszú útra vezet majd, hogy egyszer ismét megerősödve, a régiek nevéhez méltó, újra a magyar sportot formáló tényezővé válhasson a Magyar Athletikai Club.

A ma 138 éves egyesület újult erővel van jelen a magyar sportéletben, immár több mint 22 éve.

mac2

 

Comments are closed.