Féreg tatár nyelven


Összeállította Gerhard Friedrich Müller, a császári akadémia professzora, miután ban visszatért a kamcsatkai expedícióból. Bevezetés A kazanyi kormányzóságban az ott letelepített oroszokon kívül hat nép van még, amelyek régtől fogva ott élnek és jórészt jelenleg is azokon a helyeken élnek.

Ezek a népek az Oroszországban ismeretes nevük szerint a következők: 1 A tatárok, akik részben magában, Kazany városában laknak, valamint a környező falvakban, úgyhogy a Kunguri [2] járásban elég nagy számban vannak, ehhez jönnek még az ufai [3] provinciában élő baskírok.

Bár a fentebb említett népek alapos leírása nem lenne haszontalan, ám ezt jelenleg nem lehet a megfelelő módon megvalósítani. Ami leginkább a tatárokat és baskírokat illeti, ők azonosak a Szibériában élő hasonló nevű népekkel, amelyekről a szibériai népek leírásánál feltétlenül szót kell ejteni.

Gerhard Friedrich Müller a cseremiszekről, csuvasokról és votjákokról Féreg tatár nyelven Összeállította Gerhard Friedrich Müller, a császári akadémia professzora, miután ban visszatért a kamcsatkai expedícióból. Bevezetés A kazanyi kormányzóságban az ott letelepített oroszokon kívül hat nép van még, amelyek régtől fogva ott élnek és féreg tatár nyelven jelenleg is azokon a helyeken élnek. Ezek a népek az Oroszországban ismeretes nevük szerint a következők: 1 A tatárok, akik részben magában, Kazany városában laknak, valamint a környező falvakban, úgyhogy a Kunguri [2] járásban elég nagy számban vannak, ehhez jönnek még az ufai [3] provinciában élő hogyan lehet egy időre megölni féreg tatár nyelven férgeket. Bár a fentebb említett népek alapos leírása nem lenne haszontalan, ám ezt jelenleg nem lehet a megfelelő módon megvalósítani.

Ahol a bika galandféreg fejlődik, mivel az messze esett az úttól, semmiképpen sem tudtam elmenni, a permjákokról féreg tatár nyelven nincs sok írnivaló, mivel azok már régen áttértek a kereszténységre, és az oroszokkal történt mindenkori érintkezések során jórészt elhagyták régi erkölcseiket és szokásaikat. Ezért ebben a könyvben csak a cseremiszek, csuvasok és votjákok leírását adom azoknak a legmegbízhatóbb értesüléseknek az alapján, amelyeket kazanyi tartózkodásom és a Kunguron át Szibériába vezető utamon összegyűjthettem: azonban a nyelvek szükséges összehasonlítása céljából féreg tatár nyelven a többi nép szavainak gyűjteményét is.

A tatár és mordvin szavakat orosz tolmácsok gyűjtötték Kazanyban, akik ezeket a nyelveket ismerték, a permi és zürjén nyelv szavait magam gyűjtöttem és kapcsoltam a többihez, amikor Szibériából visszatérve ezeknél a népeknél tartózkodtam. Tartalomjegyzék I. A cseremiszek, csuvasok és votjákok élőhelyéről és jelenlegi politikai intézményeikről II.

Testi és lelki adottságaikról III. Ruházatukról IV. Táplálkozásukról, kereskedésükről és foglalkozásukról V. Nyelvükről, művészetükről és tudományukról VI. Az általuk kitalált pogány vallásról és a féreg tatár nyelven kapcsolódó szertartásokról VIII. Mindennapi viselkedésükről, erkölcsükről és szokásaikról Tatár, cseremisz, csuvas, votják, mordvin és zürjén nyelvű szótár, Az Úr imádsága, a miatyánk fordítása cseremisz és csuvas nyelven. A cseremiszek, csuvasok és votjákok élőhelyéről és politikai intézményeiről A cseremiszek, csuvasok és votjákok három külön pogány nép a kazanyi kormányzóságban, amelyek lakhelyüket tekintve Kazany fölött és alatt kétszáz versztányira [9] terjeszkednek a Volga folyó mindkét partján.

A cseremiszek jórészt az említett folyó bal partján bírnak élőhellyel, és különböző helyeken a Kunguri járástól keletre, a csuvasok pedig jórészt a Volga jobb partján, féreg tatár nyelven votjákok pedig a Volgától távolabb bírnak szállással, mégpedig a kazanyi kormányzóság északi felében, azaz a Vjatka folyó mellett.

Olearius [10] és nyomán minden geográfus különbséget tett a hegyi és a mezei cseremiszek között, és mindazokat, akik a Volga jobb partján bírtak lakhellyel, hegyi cseremiszeknek, azokat pedig, akik ugyanazon folyó bal partján éltek, mezei cseremiszeknek nevezték.

hogyan lehet pinwormokat szaporítani férgek diagnózisa emberben

De ilyen osztályozás alapján a csuvasok összekeverednek a féreg tatár nyelven, mivel a Volga folyó jobb partján, a Kuzmogyemjanszki [11] disztriktben is él bizonyos számú, bár igen kevés cseremisz. Ez oly kicsiny hely az ellenkező oldalhoz viszonyítva, ahol nagy számban élnek, hogy semmiképpen sem lehet őket összehasonlítani.

A csuvasok, akikről előzőleg azt mondtuk, hogy főként a Volga folyó jobb partját foglalják el különböző helyeken, a bal oldalon is, a Káma folyó torkolatánál lentebb is előfordulnak: Féreg tatár nyelven és Novij Sezminszk, Biljarszk, [12] Tyiinszk, [13] Mainszk, [14] Menzelinszk, [15] Szalinszk és más kisvárosok környékén lévő falvakban.

De ki akarna ilyen jelentéktelen körülmények miatt okot találni valamely nép felosztására?

Gerhard Friedrich Müller a cseremiszekről, csuvasokról és votjákokról

Egyébként is egyáltalán nem igazságos Olearius azon megítélése, amely szerint a Volga folyó egész jobb oldala az ott található hegyek miatt néptelen és terméketlen lenne, ezzel szemben a bal oldalon sok a jó, termékeny hely, mivel mind a két oldalon vannak nagy erdők, ahol pedig nincs erdő, ott szántóföld van, csak annyi a különbség vagy az előny, hogy a bal vagy lapályos part mélyebb helyeit többször elönti az árvíz, ezért a száraz években igen termékenyek, de az esősekben nem adnak olyan jó termést.

Az ezeken a helyeken található sok erdő az oka, hogy mindezen említett népnek vagy az erdőkben vagy az erdők között van a lakhelye, és településük számára olyan helyet választottak ki, hogy minden falu szándékosan folyó, patak vagy tó partján épült, de egyidejűleg közel a szántóföldhöz.

Миля за милей летели они над вершинами гор, которые и по сию пору оставались все такими же островерхими, как и в далекие времена своего рождения. Это был мир, в котором такие понятия, как эрозия и перемены, не существовали, который никогда не подвергался разрушительной работе ветров или потоков дождевой воды. Здесь не требовалось Хранилищ Памяти, чтобы оставить в неизменности все элементы этой первозданной планетки. Но если здесь не было воздуха, то, значит, не могло быть и жизни. Или же она все-таки могла существовать.

Néhány helyen sztyepp is van, mint a szimbirszki provinciában a Féreg tatár nyelven jobb partján, ahol a csuvasok élnek. Ez a sztyepp olyan nagy, hogy az ottani lakosoknak gyakran három napig kell menniük fáért, és azt beszélik, hogy ott talán egy földből épült város maradványai találhatók, s annak egyik sánca a Volgán túlra, Menzelinszkig nyúlik. Ezeket a föld belső részében lévő helyeket még egyetlen geográfus sem utazta be, pedig nagyon hasznos lenne, ha valaki, aki nem lenne olyan sok dologgal elfoglalva, mint utazásom idején én voltam, igyekezne megnézni az említett helyeket, és leírni a régmúlt maradványait a többi említésre méltó dologgal együtt, amelyekből a különböző helyeken igazán nem kevés van.

Ennek példájaként be lehetne mutatni Bulgar, az egykori város, mint az ősi bolgár királyság fővárosának maradványait, ahol is a nevezetes és egyszerű emberek sírkövein arab és örmény nyelvű feliratok találhatók, melyeknek jegyzékét a kazanyi kormányzósági hivatal közölte velem.

Az Oroszország térképe és Európa északi és keleti része, valamint Ázsia leírásának kiadásáról ismeretes Strahlenberg úr [16] azt írja, hogy az említett várost Bulgannak és nem Bulgarnak kell nevezni, mivel az első név tatár nyelven a kán sánccal körülvett szálláshelyét jelenti, amiért is a térképen is széles spektrumú féreghajtó gyógyszerek megelőzése urbis Bulgan, azaz Bulgan város maradványai néven jelölte.

Krími tatár nyelv – Wikipédia

Ezt azonban többek féreg tatár nyelven a túlságosan erőltetett szóeredeztetésből adódó hibának tekinthetjük, mivel a keleti országok szerzői, akik közül Herbelot [17] néhányat idéz, mindig Bulgart írnak és az említett régi sírfeliratokon, négy helyen is ez a Bulgar név szerepel.

A Volga és a Káma között a kazanyi úton végig Szolikamszk felé és tovább is verszta-oszlopok állnak, csak nem olyanok, amilyenek Oroszországban szoktak lenni. Errefelé mindenütt csumkaszban [18] számolnak, és öt verszta számít egy csumkasznak, de ez a verszta lényegesen, szazsennyel [19] vagy arsinnal [20] nagyobb egy mai orosz versztánál, [21] talán egy csumkasz egy német mérföldnek [22] felel meg, amely 15 fok [23] lesz, ha nem több.

És mivel a boldog- és örökemlékezetű I. Péter császár uralkodása előtt a fentebb említett nagy verszták Oroszországban is használatosak voltak, kiderül, miért felel meg a régi szerzőknél az Orosz Birodalomban 5 verszta egy német mérföldnek. A tatárok a maguk nyelvén alecsuknak nevezik, a cseremiszek kesmasnak, a votjákok pedig, csakúgy, féreg tatár nyelven az oroszok, csumkasznak.

A cseremiszek, csuvasok és a féreg tatár nyelven a városokban és más településeken nem laknak együtt az oroszokkal, hanem külön falvakban élnek, és ebben különböznek a tatároktól, akik az orosz településeken, de külön településrészeken laknak. A cseremiszek jelenleg együtt élnek a tatárokkal, csuvasokkal, egyes helyeken a tatárokkal és a mordvinokkal a Kuzmogyemjanszki disztriktben is. A cseremiszek és a csuvasok válogatás nélkül együtt élnek úgy, hogy minden szempontból szinte egy népnek lehet tekinteni őket, csak a votjákok olyan vadak és durvák, hogy semmiféle néppel nem kívánnak barátságos kapcsolatokat, vagy együtt élni velük egy faluban.

A cseremisz falvak nagyon kicsik, féreg tatár nyelven legtöbb esetben két vagy három udvarból állnak, csak nagyon ritkán fordul elő, hogy egy faluban 10 vagy 20 udvar legyen, az ilyen falvak közel fekszenek egymáshoz, ezzel ellentétben a csuvasok féreg tatár nyelven mindenütt nagy falvakban élnek úgy, hogy 20, 80, sőt még udvar is van bennük, és ritkán fordul elő, hogy egy faluban tíznél kevesebb udvar legyen.

Mainszk környékén, a Káma folyó torkolatánál lejjebb van egy Tiktubajeva nevű falu, amelyben több mint udvar található.

  • Они хранят формулу самого города, удерживая каждый его атом точно на своем месте, несмотря на все изменения, которые может принести время.
  • Féreg tatár nyelven - Account Options
  • Это столкновение может опустить занавес над всем Мирозданием.

A votják falvak többsége vagy 40 udvarból áll, attól függően, hogy a sűrű erdők között hány telek számára akad hely, és mennyi élelmet találnak maguk és állataik számára. A cseremiszeknek és votjákoknak van egy olyan szokásuk, hogy ha nem tetszik nekik a régi helyen, akkor olykor lebontják az egész falut, és az építményeiket más helyre viszik, néha pedig meghagyják az udvarokat a régi helyen is, és bérbe adják a vadászoknak.

a giardiasis kezelési standardjai hatékony kezelése férgek emberek vélemények

A Vjatka és a Káma között, az első folyótól úgy 20 csumkasznyira, a nagy szarapuli úton észleltem egy votják falu maradványait, amelyet Kidijának neveztek, és lakói három évvel azelőtt ugyanazon néven más helyre, az előbbitől három versztányira telepítettek át. Úgy tűnik, ez a nép a régi gamokszobitoktól ered, akikkel mai életüket tekintve a mungalok [24] és a kalmükök és más ottani népek mindenben megegyeznek.

paraziták tugunban nematoda annelida platyhelminthes

A votjákokról még azt is meg kell jegyezni. Ezeknek a népeknek a telkei úgy épülnek, mint a tatár parasztokéi, és ezzel különböznek az orosz parasztok falusi építményeitől, mert náluk nincs füstös ház, a tűzhelyek és tűzrakások fölé füstelvezető nyílást és kürtőt készítenek.

Account Options

A házakban, csakúgy, mint a tatároknál, széles padok vagy polcok vannak, hogy azokon egy ember kinyújtózva fekhessen, csak azok a padok nem egyforma szélesek az egész házban. Az ablakokat jórészt halhólyaggal fedik, amiért is télen nagyon meleg van náluk, vagy pedig vékony nyírfakéreggel. Féreg tatár nyelven nem tapasztaltam azt, amit Strahlenberg a csuvas házakról ír, hogy náluk a házak ajtajukkal dél felé épülnek, mivel, noha én egyetlen csuvas faluban sem jártam, a Kazanyban mellém adott csuvas tolmács, aki hosszú ideig náluk élt, egyáltalán nem erősítette meg Strahlenberg kijelentését.

Az említett népek hosszú idő óta orosz fennhatóság alatt élnek, azonban minden népnek szabadságában áll, hogy megítélése szerint saját soraiból szotnyikot, vibornijt, ascaris tojás hogyan lehet gyógyítani, gyeszjatnyikot vagy bírót válasszon a falvaiban.

Если выход из города существует, - медленно произнес Элвин, - что же помешает мне покинуть. - Это глупый вопрос, - сказал Джезерак. - Полагаю, ответ тебе уже известен. Джезерак был прав, но в ином, не предусмотренном им самим смысле. Элвин действительно уже знал - или, точнее, он догадался.

Minden falunak van saját vibornija, sztarosztája, néhány gyeszjatnyikja, féreg tatár nyelven bizonyos számú falu egy szotnyik fennhatósága alá tartozik. Így van a cseremiszeknél is, akik az Alati [26] disztriktben [27] élnek. Az említett emberek mint rangosabbak és főbbek bíráskodnak mindenféle kisebb pereskedésben és vitában, de ha valaki köztörvényes bűnt követ el, azt őrkísérettel a városba küldik.

A fejadón kívül semmiféle adót nem fizetnek, amit az orosz állami parasztokhoz hasonló módon szednek be tőlük, mégpedig minden hímnemű személy után tíz kopejkát minden rubelből készpénzben. Ezt a pénzt minden faluban a vibornij szedi be, és leadja annak az ezrednek az irodáján, amelyhez az adott falu tartozik.