Könnyű regény ha egy ember mostantól parazita


Hölgyeim és Uraim. Mint pincér Kosztolányit tartom mesteremnek, írtam, és talán tudják, nem vagyok mit kell tenni a férgek kiűzéséhez. Ismeretes, ebből még nem következik, hogy Kosztolányit nem tartom mesteremnek — nota bene csak annyi, hogy ha Kosztolányit nem tartanám mesteremnek, nem volnék pincér. De bármennyire vágynék is pincér lenni, Kosztolányit nem tartom mesteremnek. Nem tartom, mert nem tarthatom.

A hét verse / A hét prózája

Ma nincs mester, és így nincs tanítvány. Hölgyek, Urak, nektek sincs mesteretek, ti sem vagytok tanítványok.

Ami az esetenkénti stólapénzeket, a kihirdetési, felmentési, rendkivüli keresztelési, prédikációs, templomok és kápolnák felszenteléséért, esketésekért, stb. Kevés idő mulva a pénzügyekben járók csak ugy özönlöttek hozzá. Azok, akiknek sok volt és azok, akiknek kevés volt, egyformán bekopogtattak Myriel ur ajtaján, egyik részük, hogy áldozzon a jótékonyságnak, másik részük, hogy elvigye, amit az adakozók otthagytak. A püspök egy évnél rövidebb idő alatt a jótékonyság kincstárnoka és minden nyomor pénztárosa lett. Tekintélyes összegek fordultak meg kezén; de semmi sem birhatta rá, hogy valamit is változtasson életmódján és a legcsekélyebb fölöslegest is hozzátegye a legszükségesebbhez.

Nincsen ennek tere. Nemcsak arról van szó talán, hogy az életünk megváltozott, és csenevészebb lett, és se kedv, se idő, hogy valakinek a lábához kuporodjunk; a tanítvány—mester-kapcsolat nem szükségszerűen nagyon személyes, megmaradhat az irodalmi közeledés és közlekedés tárgyszerű határai közt — tehát nem azt ríjjuk vissza, hogy mért nincs az egyes irodalmi lapoknak itt-ott asztala, hanem azt, hogy mért nincsenek irodalmi lapok, ezt ríjjuk vissza.

Mert ha irodalmi lapon nem csupán színvonalat értünk — ez olykor megvolna —, hanem szellemi erőt, sugárzást, fókuszt, egyszerűen egy helyet, ahol otthon vagyunk, akkor mondhatjuk: ilyen hely nincs.

  • Kenetet venni a férgekre
  • Index - Kultúr - Ki lép Katniss Everdeen helyébe?

Az, akiről ma itt beszélünk, ban volt annyi idős, mint én most. Én mit unjak?

Fereg emberek idezetek

Kitől hidegüljek el, most, 35 évesen, ahogy ez a dolgok rendje, mikor soha nem volt és most már nem is lesz részem az egykorúak olykor nívótlan, de forró összekapcsolódásában?

Lapot alapítani 23 évesen kell.

könnyű regény ha egy ember mostantól parazita

Nincs tehát mester, sok van ilyen, nekem is sokak nem mestereim, nem az, mondjuk, Ottlik, nem mesterem Mészöly Miklós, nem mesterem Vasadi Péter, és így tovább, mert természetesen tanulnunk van kitől; nekem, mondjuk, hogy mi a mondat, azt Ottliktól, szavakat Mándytól, hogy a nem-szó is szó, a szó elhagyása is szó, azt Mészölytől, hogy mi a fény, azt Vasaditól, hogy mi a szenvedés, azt Kornistól, ezt Tandoritól, azt Szőcs Gézától, Tolnai Ottótól, Nádastól vagy Bodor Ádámtól meg Balassától — mindenkitől lehet tanulni, még azt is, ami a legnehezebb, nem is sikerült még istenigazából, azt, például, Nemes Nagy Ágnestől, hogy mi a csönd… Kosztolányi tehát nem mester.

Hanem mi?

könnyű regény ha egy ember mostantól parazita

Kosztolányi a bátyánk. Előbb elmondom, mit értek bátyon, elsőszülött vagyok, megszolgáltam ezt a fecsegést. A báty talán olyan, mint anyánk, de mégiscsak férfi, viszont nem béklyózza annyi minden, mint apánkat szegényt.

„Megjelent harminc gót a könyvtárban, és mindenki halálra rémült”

Vagy… vagy átmenet egy zseniális apa és egy zseniális nagybácsi közt, közel van hozzánk, miként az előbbi, ám nem oly édes link, miként az utóbbi. De ne kerteljünk: a báty az, aki mindent tud. Ez nagyon fontos, hogy ismeri a nőket, akikről mi még nem könnyű regény ha egy ember mostantól parazita sokat, de azt látjuk bátyánkon, hogy most hantál, ezek azért nem annyira lényegtelenek, ahogy ő beállítja — de ez a hamisság nem baj, nem nagy baj, evvel is csak okosodunk, és szép lassan azért el-eligazodunk.

Azután ő az, aki midőn nékünk már több napja nem akaródzik fölkelni, és a kérdésekre, miért, udvarias és kitérő válaszokat adtunk, beállít, a hideg csöndben hozzánk lép, erővel nyakon ragad, de nem ordít, ahogy ezt várnánk, és olyan komolyan szól hozzánk, mint még soha senki: Ide figyelj!

A kitömött hattyú

Én is voltam öcs. Mert a szeretet, ha meleg is vagy melegít: nem pamutgombolyag — és persze mi sem vagyunk: ciccák. Hiányzik belőlünk az egymás iránti keménység, a becsülésen és tiszteleten alapozódó élesség — és már annak is örülni kell sokszor, ha azokkal szemben vagyunk kemények, akiket utálunk.

Ez is fontos, könnyű regény ha egy ember mostantól parazita ennek hiányában gerinctelen patkányok volnánk; barátaink és önmagunk iránti lágyságunk viszont butává tesz. Hölgyeim és Uraim, butulunk. És ez nagy baj; mert miközben elszántan, kissé meghatódva magunktól, tisztességesek kívánunk lenni — a butulás veszélyéről nem volna szerencsés elfelejtkeznünk, mert azután, ha már rendesen butákká lettünk, azt sem tudjuk majd megmondani, miként legyünk tisztességesek… És nem kéne ezt vagy-vagy-ként elgondolni: ha lehet.

könnyű regény ha egy ember mostantól parazita

Tudjuk, csak úgy érezzük, hogy most, éppenséggel, az adott helyzetben, itt, mégse, talán, sajnos, nem. És ez — a nem — lehet, hogy így van, csak nem szívesen beszélünk róla.

EZEKET A TÖRTÉNETEKET NEM HAGYHATOM KI - BOOKHAUL \u0026 TBR \u0026 KÖNYVAJÁNLÓ - ► Levi

Pedig van, hogy valamit valóban nem lehet megtenni, de mindig meg lehet tenni, hogy kimondjuk: mindezt… Hacsak nem éppen ez az, amit nem lehet megtenni. Joyce azt mondja: Az országon nem változtathatunk, változtassunk a témán. Kosztolányi Portugáliából érkezett haza.

  • Férgek súlygyarapodást okozhatnak
  • VICTOR HUGO: A NYOMORULTAK 1.

Csak egy hónapra ruccant le az Ibériai-félszigetre pihenni. Késő éjjel az állomásról jövet toppant be hozzám, porosan-piszkosan.